Υπηρεσίες

Συναισθηματική Ενδυνάμωση
Συναισθηματική Ενδυνάμωση

Οι πρακτικές της MENTORS προωθούν το μοίρασμα των πληροφοριών, ανταμοιβών και εξουσίας με τους υπαλλήλους, το οποίο τους βάζει στην καρδιά ενός οργανισμού, δίνοντάς τους τη συναισθηματική δύναμη να κατανοήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την εργασιακή ικανοποίηση και αφοσίωση στον οργανισμό σας.

  • Συναισθηματική ευεξία
  • Χτίζοντας Αυτοπεποίθηση 
  • Χτίζοντας την Ομάδα
  • Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας
Περισσότερα
Your Vision is Our Destination

Συναισθηματική ευεξία: Ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας και τις ομάδες τους ώστε να μάθουν πώς να αξιολογούν προσεκτικά τις καταστάσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλους ανθρώπους με βάση τα συναισθήματά τους και να χρησιμοποιούν αυτήν τη γνώση για να προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση, να ευθυγραμμίζουν τις πεποιθήσεις τους με τη συμπεριφορά τους και να κάνουν αλλαγές ώστε να επιτύχουν τη μέγιστη απόδοση και αποτελεσματικότητα.

Χτίζοντας την ομάδα: Υποστηρίζουμε την ομάδα σας να αναπτύξει ουσιαστικές σχέσεις και να ενισχύσει την κοινή της ταυτότητα με έναν δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο. Το Team Building είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δραστηριότητες ομαδικής ανάπτυξης σε οργανισμούς και έχει τη μεγαλύτερη επίδραση (σε σύγκριση με οικονομικά μέτρα) στην ενίσχυση της απόδοσης ενός οργανισμού.

Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης: Η ισχυρή αυτοπεποίθηση και η βαθύτερη αυτογνωσία είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη ενός κορυφαίου οργανισμού και πιο αποτελεσματικών ομάδων. Είτε θέλετε να αναπτύξετε ταλέντα υψηλών δυνατοτήτων, να βελτιώσετε τη μετάβαση ηγετικών στελεχών σε νέους ρόλους, να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τυχών αλλαγές ή να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της ομάδας σας, το πρόγραμμα της MENTORS σχετικά με την ενίσχυση αυτοπεποίθησης μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην αύξηση της επιχειρηματικής απόδοσης του οργανισμού σας. 

Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας: Στη MENTORS πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον εργασιακό χώρο. Η ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας, εργασιακό άγχος, μειωμένο ηθικό και δυστυχισμένους υπαλλήλους. Κάντε το πρώτο βήμα για να δημιουργήσετε ένα ευχάριστο περιβάλλον για εσάς και την επιχείρησή σας, συμμετέχοντας συγχρόνως στην αντιμετώπιση της καλπάζουσας εξέλιξης αυτού του φαινομένου. Έτσι, με το να παρέχετε στους υπαλλήλους σας ένα εξαιρετικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, γίνεστε το παράδειγμα και για την υπόλοιπη επιχειρηματική κοινότητα.

< Επιστροφή