Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Σχεδιασμός και Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Βασιστείτε σε εμάς για να διαχειριστούμε τις πολυπλοκότητες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και προσελκύουμε τα καλύτερα ταλέντα. Μεταμορφώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του εργασιακού σας χώρου, κινητοποιούμε τους υπαλλήλους σας και βελτιώνουμε την απόδοση τους, με στόχο την μέγιστη αποδοτικότητα του οργανισμού σας.

  • Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διαδικασίες Πρόσληψης  (RPO)
  • Συμβουλευτική F&B 
  • SOP’S 
Περισσότερα
Your Vision is Our Destination

Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού: Το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό είναι αναμφίβολα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης. Στη MENTORS χρησιμοποιούμε μια συστηματική διαδικασία μέσω της οποία φροντίζουμε εκ των προτέρων να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός σας, την κατάλληλη χρονική στιγμή, θα έχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ ειδικευμένων υπαλλήλων και θέσεων εργασίας, αποφεύγοντας παράλληλα ελλείψεις ή πλεονάσματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, ο οργανισμός σας  μπορεί να επιτύχει τους στόχους του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σας. 

Διαδικασίες Πρόσληψης (RPO): Η MENTORS, προσελκύει και προσλαμβάνει τα καλύτερα ταλέντα ακολουθώντας τη μέθοδο RPO Recruitment  Process  Outsourcing. Αυτή η διαδικασία είναι μια καινοτόμος προσέγγιση που προσφέρει στην επιχείρησή σας πιο αποτελεσματική διαδικασία πρόσληψης, βελτιωμένη εμπειρία υποψηφίων και άριστα ταλέντα. Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στις διαδικασίες στελέχωσης.

Συμβουλευτική F&B: Η εξειδίκευσή μας στην δημιουργία και λειτουργία  F&B επιχειρήσεων και η πλήρως καταρτισμένη  ομάδα  μας εξασφαλίζει την επιτυχή εκτέλεση των πρότζεκτ σας. Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε και υλοποιούμε το σχεδιασμό του concept της επιχείρησης σας, τον προσδιορισμό των αναγκών της επιχείρησης σας, το σχεδιασμό λειτουργίας, την εύρεση και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού, όπως και την δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ με στόχο την ανάπτυξη της επωνυμίας σας και  τελικό αποτέλεσμα  ένα άριστο και κερδοφόρο προτζεκτ. 

SOP’S: Δημιουργούμε εξατομικευμένες λύσεις για τα επαγγελματικά σας εγχειρίδια σας που ταιριάζουν στη φιλοσοφία και το εργασιακό ήθος της επιχείρησή σας. – Εγχειρίδια Λειτουργίας - Περιγραφές θέσεων εργασίας -  Εγχειρίδια Διαχείρισης Τμημάτων.

< Επιστροφή