Υπηρεσίες

F&B Συμβουλευτική
F&B Συμβουλευτική

Η MENTORS Hospitality,  με εμπειρία στις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Food & Beverage Consulting, συνδυάζει την τεχνογνωσία του Gold Service experience της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών με ευδιάκριτα δημιουργικές και επαναστατικές ιδέες που ξεχωρίζουν τις επωνυμίες των πελατών μας. Η MENTORS Hospitality, βελτιώνει  τα τρέχοντα πρότυπα απόδοσης υπηρεσιών, της γνώσης των προϊόντων και του ενθουσιασμού του προσωπικού και την ανάπτυξη πειστικών δεξιοτήτων πώλησης και ακρόασης του επισκέπτη.

  • Ανάλυση και Αξιολόγηση Επισιτιστικών Τμημάτων
  • Ανάλυση κόστους Επισιτιστικών Τμημάτων
  • Συμβουλευτική Επισιτιστικών Τμημάτων
Περισσότερα
Your Vision is Our Destination

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επισιτιστικών Τμημάτων: Πραγματοποίηση μιας ανάλυσης εστιατορίου και διεξοδικής αξιολόγησης στη λειτουργία του επισιτιστικού τμήματος, τόσο από μπροστά όσο και στα πίσω τμήματα.

Ανάλυση κόστους Επισιτιστικών Τμημάτων: Αξιολόγηση της μαγειρικής λειτουργίας, εκτέλεση ανάλυσης μενού, και αξιολόγηση του κόστους ενός επισιτιστικού τμήματος.

Συμβουλευτική Επισιτιστικών Τμημάτων: Επιτήρηση, ως εκπαιδευτές στο σέρβις, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του σέρβις και εκτέλεση παρατηρήσεων ως προς βελτίωση του σέρβις, ανάλογα με τις ανάγκες.

< Επιστροφή